REPORT & GUIDELINES
2022 Guidelines on the management of patients with diabetes. A position of Diabetes Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
2
Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
3
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
4
II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
5
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
6
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
7
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
8
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
9
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
10
Katedra Neurologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
11
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
12
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
 
13
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
14
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
15
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
16
Klinika Diabetologii Dziecięcej WLK, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
17
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
18
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
19
II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
20
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
21
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
22
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
23
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
24
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
25
Klinika Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
26
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
27
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
28
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
29
Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
30
Zakład Diagnostyki Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
31
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 
32
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
33
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
34
Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
35
Klinika Rozrodczości, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
36
Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 
37
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
38
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
39
Kliniczny Oddział Okulistyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Publication date: 2022-01-30
 
 
Current Topics in Diabetes 2022;2(1):1-130
 
ISSN:2956-5812
Journals System - logo
Scroll to top