REPORT & GUIDELINES
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023 - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 
More details
Hide details
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Katedra i Klinika Chorob Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4
II Katedra Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
5
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
6
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
7
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
8
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
9
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
10
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
11
Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
12
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
13
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
16
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
17
Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
18
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
19
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
20
Ośrodek Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych, Katedra Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
21
II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
22
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
23
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
24
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
25
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
26
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
27
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
28
Klinika Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
29
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
30
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
31
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
32
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
33
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
34
Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
35
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
36
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk w Olsztynie
37
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
38
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
39
Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
40
Klinika Rozrodczości, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
41
Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
42
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
43
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Publication date: 2023-01-30
 
Current Topics in Diabetes 2023;3(1):1–140
 
ISSN:2956-5812